4 Parhus i Slumsta

4 parhus i Lindholmen

 

Parhusen uppförs på en triangulär avsmalnande tomt som styckas och där fastigheterna nås via en gemensam infartsväg.

Anläggning ska bli en bostadsrättsförening med gemensam förvaltning av mark och väg.

 

Uppdragsgivare Parla Projekt AB