Fritidshus i Harö

Fritidshus i Stockholms skärgård 

 

På fastigheten stod en bod- och ladugårdslänga i dåligt skick, en nätbod och det fanns ett ej realiserat bygglov för ett bostadshus.

Ladugårdslängan revs och en ny byggnad i den gamlas huvudsakliga form har uppförts som ett mindre bostadshus och en verkstadsdel.

En tvåvånings huvudbyggnad med källare och en friggebod är uppförd.

Nätboden är konverterad till bastu.

Projekteringen har varit fullständig och även omfattat snickeriritningar för fönster och dörrar.

Gestaltning – en fri tolkning av en äldre byggnadstradition.