Kron

Kron


Allmän tävling 2003
Uppgiften; en trädgårdsbyggnad inom friggebodens måttbegränsningar a´10 kvm och högsta takhöjd om 3m.
Motto: kron
• krona
• kronblad
• kronan på verket
• kaffe med kron
- en liten byggnad, ett undantag, en klimatskärm, ett slutet rum mot larmet och stor öppenhet mot landskapet så är det tänkt!