Portar

Portar 21B, 87, 89 och 91, Södermalm


Sentida aluminiumpartier har ersatts av nya i ek. Bef karm med överljus fanns kvar och nya portar har inpassats utan karmtillägg. Överljusen och samtida andra portar har varit utgångspunkt för utformningen.

För att få en passande proportionering har gångdörren fått en markerad traditionell bredd, men ena sidostycket ingår i dörrbladet för att dagens tillgänglighetskrav ska kunna tillgodoses. Vidare är sidostycke på anslagssida också öppningsbart för maximal öppning och mindre risk för skador vid in- och uttransport vid flytt mm.

 

Föreningen ville gärna behålla ekdörren oljad, men mer homogent intryck hade erhållits om dörren målats lika karm.