Hem
ARKITEKTUR
BYGGNADSVÅRD
DRÖMFABRIKEN
FASTIGHETSUTVECKLING
LANDSKAP
MATERIAL
HÅLLBARHET

UPPDRAG ÅT PRIVATPERSON

Privata beställare erbjuds ett kostnadsfritt första möte för en genomgång av uppdraget där vi ger våra spontana synpunkter och kunden får lära känna oss lite grann. Efter det upprättar vi ett förslag till arbetsgång, oftast indelat i etapper, och ett förslag till budget för vårt arbete.

UPPDRAG FÖR OFFENTLIGA BESTÄLLARE OCH FÖRETAG

Vi har vana av att arbeta med professionella beställare av olika slag. Vi har ett inarbetat arbetssätt med kvalitets- och miljösäkring enl ISO 9001/14001. Vi arbetar med stor bredd i projekten då vår övertygelse är att erfarenheter från en typ av uppdrag ger en extra dimension i arbetet med andra. Erfarenheter från ombyggnader/restaureringar berikar nybyggnadsprojekt och omvänt.

Projekt

Vi erbjuder...

ETT SYNSÄTT

ETT MÖTE

EN NOGGRANN GENOMBEARBETNING

arkitektur är en konstform där det byggda resultatet är svaret på funktionella, tekniska och ekonomiska frågor gestaltat i en engagerande form.

där byggherrens, byggarens och projektörens kunskaper och erfarenheter gemensamt berikar uppgiften.

samordning parad med arkitektonisk kvalitet.