Vår expertis

HÅLLBARHET

Hållbarhet handlar för oss om medvetenheten att betänka konsekvenserna av olika val. Det gäller både materialval och att utforma byggnader som är till nytta över tid. Att bygga nytt belastar klimatet och att riva ger ofrånkomligen avfall. Alla byggnader har en livscykel, de används, underhålls och förbrukas. Den mest självklara innebörden av hållbarhet är att något håller länge, att det står kvar och fast. Därför använder vi kunskaper från äldre byggnadssätt och låter gammalt och nytt samverka. Så gestaltar vi byggnader som kan åldras med värdighet.

ARKITEKTUR


Arkitektur är ett lagarbete där vi inom givna ramar skapar största möjliga kvalitet. Arkitekten sysslar med allt från vision till färdig byggnad. Trivsel, skönhet och utblickar tillhör arkitekturens språk. I samspelet mellan de som deltar i skapandet av byggnaden sker det intressanta, mellan tanke och utförande. Därför är arkitektur alltid mer än summan av dess delar. 


Hello world
Hello world

BYGGNADSVÅRD

Äldre byggnader är inga monument, de är till för att användas. Därför tycker vi att det är viktigt att vårda både byggnadens kropp och dess sätt att fungera. Det kräver insikter om historia, material och en förståelse för byggnaden. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med äldre byggnader men vår relation till tradition sträcker sig längre än så. Vi anser att det samtida byggandet har mycket att lära av det traditionella, inte minst när det gäller hållbarhet.

DRÖMFABRIKEN

Ofta kommer privatkunder till oss med önskemål om att göra något annorlunda. Vi vill fungera som guider och ledsaga våra kunder i processen att få sin dröm förverkligad. Ibland finns även okända önskemål som uppkommer under resan och då kan vi visa möjligheter och alternativ. Oavsett om drömmen är ett träslott á la 1880-tal eller en slätputsad funkisvilla hjälper vi till att förverkliga den. Nöjda beställare är alltid vår prioritet.


Klicka på knappen för att komma till Barkk på Houzz:

Hello world

FASTIGHETSUTVECKLING

Vi kan hjälpa en beställare att öka fastighetens värde och attraktivitet genom att bygga om eller ändra byggnadens användningsområde. Det innebär en sammanvägning av olika aspekter: estetiska, ekonomiska och funktionella. Det kan handla om att anpassa en äldre byggnad till nya behov eller att bygga ut en byggnad för att den ska passa sin ägare bättre.

Hello world
Hello world

MATERIAL

Trä, puts, glas och betong men också färg är exempel på material. Alla material har olika användningsområden och egenskaper. De berättar också en historia och förmedlar kvaliteter. Vi har stor nyfikenhet och intresse för materialens mångdimensionella kvaliteter, deras kulör, taktilitet, tradition och beständighet. I ett genomtänkt användande av material förenas funktion med upplevelse.