Dass och förrådsbyggnad

Fritidshus i Stockholms skärgård

 

Vid en påbörjad grundläggning stoppade kunden sitt bygge i insikt om att det inte var detta hus de önskade.

Då blev vi kontaktade som ny arkitekt.

Med denna förutsättning kunde planen ordnas genom ett tillägg av en glasad entréveranda med handfat, dusch och tvättmaskin.

En utvändig förrådslänga med dass.

Gestalten tolkar fritt en lokal och äldre byggnadstradition.