Univercity

Hyreshus i Upplands-Väsby centrum

 

Hyreshus med 106 lägenheter, inkl 3 ”bokaler” med möjlighet till både verksamheter och boende. Huset rymmer företrädesvis större 1-or för unga vuxna.

 

Vi har svarat för bygglov och systemhandling. Ursprungligt nu något omarbetat förslag av Krook & Tjäder.

 

Byggnaden är utformad med loftgångar runt en inre gård och med en takterrass med växthus och odlingsmöjligheter på en lägre del mot söder. Under gården ett garage för ca 40 bilar och cykelgarage fr 220 cyklar.

 

Nedanstående Ok som de är, med små justerar noterade på kopiorna.