Villa Ratatosk

Villa Ratatosk, Djursholm

 

Huset byggt 1907 men omgestaltades på 50-talet till ett mer klassisisstiskt uttryck. Den öppna entråevrandan byggdes in och försågs med en bastant stentrappa och smidesräcke på balkongen ovanför. Fasadlister togs bort och huset slätputsades.

 

En första renoveringsetapp omfattade taket och sksorten som utfördes med en ny topp i stil lika ursprunget. Två vindflöjlar monterades, en med byggåret 1907 och en annan med ombyggnadsåret xxxx

 

I en andra etapp i samband med en omputsning återfördes listverk på fasaden med äldre ritningar som utgångspunkt.

Entrén fick en ny utformning med ett större skärmtak med detaljering lika bef skärmtak över en altan och listverk inspirerat av äldre ritningar och med nytt räcke i husets stil i trä på balkongen. Stentrappan har inarbetats i den nya lösningen.

 

Färgsättningen justerades till enligt tradition tre kulörer, fasad-listverk och fönsterbågar.

 

Ett mindre garage har också byggts med förenklade detaljer och med likartad färgsättning.