Haldex

Haldex


Ombyggnad och upprustning av kontorsvåning i centrala Stockholm inklusive ny inredning.
Projektet är utfört tillsammans med Tempera arikitektkontor .