Dalarö Skans

Dalarö skans

 

Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk

År: 2005


Dalarö skans började anläggas 1623.

Sedan 1935 är anläggningen ett statligt byggnadsminnesmärke.

 

Dalarö skans ingick i en ramavtalsupphandling tillsammans med Dalarö tullhus och andra byggnader på Riddarholmen i Stockholm. 

 

Uppdraget gällde att utveckla ett vårdprogram för byggnadernas förvaltning, behov och historik.  Det gjordes även projektering av bryggor och inbrottsskydd.