Dalarö Tullhus

Dalarö Tullhus


Dalarö tullhus uppfördes under åren 1787-88 efter ritningar av
ark. Erik Palmstedt. Dalarö tullhus är statligt byggnadsminne.
Uppdragsgivare: Statens fastighetsverk

Objektet var en del av flera fastigheter – Dalarö tullhus, Dalarö skans, fastigheter på Riddarholmen i Stockholm, och ingick i en ramavtalsupphandling.

Uppdraget formades efter den hyresgästsituation som uppstod då Tullmuseet som disponerat lokalerna fram till år 2000 flyttat till Stockholm. Vårt uppdrag blev att utföra en inventering av befintliga förhållanden, sammanställa arkivmaterial till en byggnadshistorik samt mot detta prova olika dispositioner och användningssätt.
En större invändig upprustning utfördes år 2003.
• Inventering, byggnadshistorik
• Inplaceringsstudier – olika verksamheter
• Projektering för invändig upprustning – handikappanpassning (hiss, toalettfunktioner), återställande av ursprunglig planlösning så långt detta gick, ny färgsättning, tekniksamordning etc.
• Vårdprogram
• Skyltprogram
• Folder – i SFV's serie med beskrivande foldrar för sina fastigheter.
• Antikvarisk kontrollant vid installation av ny bergvärmeanläggning, utvändig fönsterrenovering.