Furuviksparken

Furuviksparken


Furuvik, Gävle

Under några år i början av nittiotalet arbetade vi med olika former av upprustningar och kompletterande tillägg.
Det handlade om alltifrån skyltar, vägvisare figurer, färgsättning av befintliga byggnader, genomgående renoveringar men även några mindre nybyggnader.

Det stora insatsen handlade om renoveringen av den gamla nedgångna träcirkusen där vi med varsamma åtgärder förbättrade de tekniska lösningarna och bland annat arbetade in tilläggsisolering och ny ventilation. Byggnaden skulle återfå sitt ursprungliga utseende med ett gavelmotiv uppbyggt av obarkade furustammar men skulle samtidigt kompletteras med lokaler för djurstallar och rum för Gävle Cirkusgymnasiums elever.

Tre veckor för nyinvigning brann Sveriges enda kvarvarande träcirkusbyggnad ned till grunden. Projektet ändrade då karaktär från renovering till återuppbyggnad. Exteriört finns inte stora skillnader i den nya byggnaden, men interiört har byggnaden fått en bättre ventilationslösning, en slags modern kaloriferlösning. Och tillgängligheten för rörelsehindrade har också förbättrats. Den för byggnaden enkla men intima karaktären är i övrigt bevarad. Dragringskonstruktionen i takkupolen är rekonstruerad helt enligt originalet.

Cirkusbyggnaden fick utmärkelsen Årets nybyggnad i Gävle kommun, och Mellanskogs träbyggnadspris, 1996.

Övriga insatser i parken som presenteras i efterföljande bilder är t.ex. den nya utomhusgrillen "Torvtaket", olika bef byggnader som färgsatts i en gladare färgskala än den kommunalgrå som rådde när vi kopplades in.