Hedvigsfors herrgård

Hedvigsfors herrgård, norra Hälsingland


Byggnaden används som kursgård för Iggesund pappersbruk. Huset tilläggsisolerades på 70-talet vilket förändrade husets yttermått. Vi har från äldre bilder återfört fasadgestaltningen anpassad till tilläggsisoleringen. Nya fasaddetaljer är marginellt breddade för att passa byggnadens nya mått.

 

En ny öppen veranda är tillagd mot trädgård, I trädgården har gångar och andra inslag återskapats.

 

En enkel sidoordnad barack har fått en egen fasadgestaltning mmed ett släktskap till huvudbyggnaden.

 

Invändigt har båda byggnaderna fått en färgsättning med målade fält, bröstningspaneler och tidstypiska tapeter.

Vi har även svarat för gardinuppsättningar och möblering.