Kolsva Herrgård

Kolsva Herrgård


Kolsva herrgård – Orangeriet, 2007-08

Uppdragsgivare; Kohlswa Herrgård/ Susan Norman
Projektet delfinansierat med statliga byggnadsvårdsmedel/ Västmanlands län, riksintresse.

• Teknisk/ antikvarisk förundersökning – arkivsökning, uppmätning, inventering befintligt skick.
• Förfrågningsunderlag för två upprustningsinsatser – in och utvändigt.

Orangeriet
Byggnaden har stort kulturhistoriskt värde som en del i herrgårdsanläggningen och som en av de delar som för 1600-talets gård in i en ny tid med andra ideal och föreställningar om vad som är adekvat för ett framgångsrikt brukspatronsliv.
Orangeriet är ett av de största i Västmanland och av en typ som var vanlig under 1800-talets senare hälft med ett förhöjt mittparti. I detta fall där byggnaden bildar fond i herrgårdens park har nordfasaden fått en ovanligt rik och arkitektoniskt välbearbetad fasad.
Under brukspatron Lars Lindberg fick brukets produktion under 1860-talet ett stort uppsving. På 1870-talet lät Lindberg arkitekten A. F. Kumlien (1833-1913), rita en tvärställd salsbyggnad vid huvudbyggnadens västra gavel. Denna sal förenades med huvudbyggnaden genom ett lägre parti och fick en veranda med en bred trappa mot parken. Kumlien fick även vid denna tid uppdraget att rita ett orangeri som uppfördes i början av 1870-talet.
Byggnaden har i sen tid stått oanvänd och fått omfattande skador – svamp och rötangrepp, mur och putsskador etc.

För mer information ladda ner förundersökningen här