Sabile

Sabile


Sabile – Lettland, 2000 - 02

Uppdragsgivare; Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

Samarbetsprojekt mellan RAÄ och den Lettiska motsvarigheten.
Projektet syftade till att från svensk sida bistå med kunskap och medel för att restaurera tre olika objekt av nationell betydelse för Lettland.
Till de olika objekten knöts svenska restaureringsarkitekter för att bistå Lettiska kollegor med kunskap i projektens olika faser – alltifrån metodfrågor, materialfrågor och förhållningssätt.
I detta fall gällde det en synagoga som efter kriget degraderats till sporthall. Avsikten var att den upprustade byggnaden skulle kunna fungera som ett litet kulturhus med möjlighet till utställningsarrangemang, konserter, möten etc.

Projektet finns beskrivet i skriften
Managing Building Conservation. Building preservation and maintenance in practice, RAÄ 2003.