Tumba Bruksmuseum

Tumba bruksmuseum


Beställare: Statens Fastighetsverk, Riksbanken och Kungliga Myntkabinettet.

Projektet genomförts i samarbete med Tempera arkitektkontor AB som stått för inredning och säkerhetsmontrar. Utställningarna har utförts av olika utställningsarkitekter.

Museet sorterar under Kungliga myntkabinettet och har som inriktning papper, pappershistoria samt även Tumba och Tumba bruks historia.
Länk till Tumba bruksmuseum.

Museet har inrymts i fem byggnader – de två större "Fd Stall och Oxhus" och "Röda Magasinet" har försetts med fasadpartier med höga säkerhetskrav utan att ursprungligt utseende förändrats. Röda Magasinet har först återställts från ett gravt förfall med upprätning av och delvis utbyten i ramverkskonstruktionen och har därefter inretts som visningsverkstad och utställningslokal. I huvudbyggnaden (Stallet) finns utrymmen för tillfälliga och permanenta utställningar, mötesrum samt ett café. I en byggnad som fungerat som museum sedan länge – Kölnan – har museets administration fått ett kontor och ett övernattnignsrum för forskare samt förbättrade utställningslokaler. Brandutrymningen har förbättrats genom en ombyggnad av befintliga fönster. Mittpost och två lufter har kombinerats till en båge för att få tillräcklig storlek.
Spannmålsmagasinet används bl.a. för förvaring av delar från papperstillverkningen på bruket och en enkel magasinsbyggnad används också som förråd. En mindre avträdesbyggnad renoverades också i samband med ombyggnaden men används inte av museet.


Du kan se mer här.