Västertorn - Riddarholmen

Västertorn, Riddarholmen

 

Under 50-talet byggdes Auktionsverket om till en sammanhängande kontorsfastighet med flyttade bjälklag och flyttade fönster. PÅ 90-talet var det klart att en förnyelse behövdes och vi projekterade en genomgripande upprustning för Statens fastighetsverk. Av olika skäl blev ombyggnaden inte av men har under senare tid genomförts med lite annan inriktning.

Det genomfördes en omläggning av det mönsterlagda linoleumgolv utformat av  xxxxx vid 50-talsombyggnaden. Vi kom så nära man kan begära med dagens kulörutbud. Speciella rörelsefogar utfördes frö att hantera skador som uppträtt.

 

Vi utförde även skiss för ny hiss och inredning av kontorsplatser i Birger Jarls Torn som endast nyttjas som arkiv. Även detta har utförts under senare tid i annan regi och med något annorlunda uppläggning.