Vasamuseet

Vasamuseet, Djurgården

 

Barkks tre delägare har alla deltagit i projekteringen av Vasamuseet i slutet av 80-talet hos Månsson Dahlbäck arkitektkontor (MD).


Genom åren har vi i egen regi genomfört olika tillägg och kompletteringar i byggnaden i samråd med MD, tex ny klimatanläggning med stora installationer insmygna i skeppshallen, olika dörrpartier, entrékassor mm

När byggnaden behövde en tillbyggnad fick Månsson Dahlbäck gestaltningsuppdraget och vi fick uppdraget att vara platsansvarig för genomförandet.