3 Villor i Svinninge

Villor, Svinninge

 

Bef fastighet har styckats till allmän parkmark och stamfastighet och två nya byggbara fastigheter.

Stamfastigheten är bildad av etablerad tomt runt befintligt kulturskyddat hus. Bef byggnad utgör en integrerad del i en förstorad huvudbyggnad.

I slänten nedanför byggs två villor som placerats som pendanger med den befintliga byggnaden på tomten ovanför som fokus.

Dessa hus nås via en gemensam infartsväg till en gemensam gårdsplan.

 

Uppdragsgivare Parla Projekt AB