Bostadshus - Stockholm skärgård

Bostadshus – Stockholms skärgård


Uppdragsgivare: privat

Nytt bostadshus i en känslig och skyddad miljö i stockholms skärgård. Projektet innefattade flyttning av befintligt hus, ombyggnad av befintligt hus samt nybyggnad.