Fritidshus, Stockholm skärgård

Fritidshus, Stockholms skärgård


Projektet avsåg till- och ombyggnad av en befintlig byggnad från förra sekelskiftet.Nya entréfunktioner, våtrum, köksfunktioner, glasveranda och sovrum på övre plan.
Byggnaden visade sig att ha så pass stora skador så att det i slutänden blev en helt ny byggnad.