Parhus i Trappeberg

4 parhus och 4 Mini-hus, Järfälla

 

12 lgh som bildar en bostadsrättsförening.

Mini-husen byggs som Attefallare men med källare försed med ljusschakt så bostadsytan blir rymlig.

 

Alla hus ligger på samma fastighet men planen arbetar med tomtbegreppet vilket möjliggjort att få plats med 4 tomter på fastigheten.

 

Parhusen bygger på en typhusdesign av Jordens arkitekter som uppdragsgivaren Parla Projekt AB uppfört på tidigare i Hässelby.