Villa Frisk

Villa vid Mälaren 


På en brant tomt ner mot Mälaren och med ett befintligt fritidshus ville kunden bygga permanentboende.

Vi föreslog att pröva ett smalt hus tvärs nivåkurvorna istället för det i förstone tänkta huset parallellt med nivåerna.

Byggnaden fick nu tre plan och nära kontakt med vattnet och utsikten.

Fullständig projektering inklusive specialritade fönster och dörrar.

Fast inredning i kök och bibliotek i slutgiltig utformning från särskilt snickeri - Kompetens i trä.