Villa Harö

Fritidshus i Stockholms skärgård 


Villa i Stockholms skärgård, om- och nybyggnad.

Privat beställare

 

På fastigheten fanns två enkla fritidshus – ett nere vid vattnet och ett högt beläget i utsiktsläge.

Vår ambition har varit att med förändring av de befintliga husen och med en nybyggnad närma oss uttrycket för ett skärgårdshemman.

Det högt belägna och i sin gula fasad på långt håll i landskapet exponerade huset tonades ner.

Fasaden tjärades och taknocken kortades genom ett ny valmad takdel.

På motsvarande sätt behandlades det befintliga huset vid vattnet.

Nybyggnaden är byggd med en stomme av stående plank och ingen mineralullsisolering förekommer.

Projekteringen har varit fullständig – förutom stomme har alla snickerivaror, öppen spis etc. projekterats. Invändig färgsättning av beställaren.