Villa Melberg

Snickarglädjevilla i Stockholms skärgård

 

Översyn och ändring befintlig plan.

Ny entré med kapprum, nya dörr och fönsterpartier, nya takkupor, ny snickarglädje etc.