Villa Nederhassla

Villa Nederhassla


Gård med inredda uthus, Uppland

Genomgripande renovering och utbyggnad av en mindre gård från 1800-talet i Uppland. Arbetet har skett i nära samarbete med en intresserad och noggrann beställare. Stor vikt har lagts på detaljer, användande av ursprungliga material och färgsättning men också vid byggnaderna och tomten som helhet.

Förutom tillbyggnad av huvudbyggnaden har kontor inretts i ett intilliggande magasin och en ny bryggstuga har uppförts med ditflyttad äldre timmerstomme.