Villa Tattby

Villa Tattby

Beställare: Privatperson och Trygg-Hansa

Huset är återuppbyggt efter brand på befintlig grund. Exteriören är trogen originalet och kompletterad med köksveranda och trädgårdspaviljong. Byggnaden är i övrigt uppförd efter dagens energi- och tillgänglighetsnormer och planlösningen som då påverkades är något justerad efter beställarens önskemål. Beställaren vil absolut behålla sjävdragslösningen så den förbättrades med tilluftsventiler och genom att en forcerad ventilation kan erbjudas med en spjällstyrd ventil samt även via en ny takkupa mot trädgårdssidan. Vinden har inkorporerats med en ny öppen vindstrappa. Hela huset har försetts med ett automatiskt brandlarm.

Fönster, dörrar, listverk, bokhylla, badrumsinredning mm är specialritade. Kökssnickerierna hade beställaren hunnit köpa före branden så alla skåp stod i garaget och väntade på inmontering, Kökslayuoten är ändrad med inslag som en ny ööpen eldhärd och i övrigt endast kompletterad med ett fåtal skåp-

Byggaren var mycket road av att förbispasserande, som stannat till och kommit in, kommenterade arbetet med "Jaha, här håller ni på och renoverar".