Villa Tynningo

Villa Tynningö


Privat beställare.

Ombyggnad och genomgripande renovering av en svårt förvanskad 1890-tals villa i Stockholms skärgård. Byggnadsarbetena har genomförts med ursprungliga material och metoder som kompletterats med moderna installationer.

Byggnaden drevs från 50-talet som Värdshuset Vita Hästen. Då byggdes de öppna verandorna in och huset uppmärksammades i DN som ett föredömligt exempel på hur man kan ta hand om slummen i skärgården.

En mer komplett redovisning kan laddas ner från boken "Varsamt ombyggt" nedan.

Prisbelönt - 1994 SAR och Boverket - Varsamt ombyggt.