Alderholmen

Alderholmen

Markanvisningstävlingen i början av 2000-talet resulterade i att den av oss föreslagna nya kanalen utfördes och HSB Gävleborg tilldelades kvarteren på ömse sidor om kanalen. Detaljprojekteringen pågick under 2005-06 i samarbete med Zätagraf arkitekter AB, Gävle. Efter bygglovhandlingar upphandlade HSB Gävleborg produktionen som totalentreprenad av Byggspecialisterna i Gävle AB.

HSB:s kvarter på Alderholmen/ Gävle Strand har 35 bostadsrätter och 37 hus med äganderätt. Summa 72 bostäder fördelat:

30 radhus med äganderätt.
Radhusen ligger på båda sidor om nya kanalen. De har uteplatser på båda sidor -mot kanalen och på entrésidan. På entrésidan finns förråd och carport/garage. Entrésidan har plats för en extra bil. Bostaden har öppna ytor mellan kök och vardagsrum med stora fönster mot uteplatser och kanalen. Boende har valt öppen lösning med ett övre allrum, eller att ha ett extra sovrum på övre plan. De med tre våningar har en loftvåning med många möjligheter -ett stort rum på 30 kvadratmeter med utsikt åt fyra håll eller två eller tre rum med utsikt åt två håll.

7 atriumhus med äganderätt.
Atriumhusen ligger på kanalens södra sida.
De har skyddade uteplatser på båda sidor, mot kanalen och på entrésidan. I bostadens mitt ett litet atrium. På entrésidan finns carport och förråd. Förgården på entrésidan har plats för en extra bil.

19 bostadsrättslägenheter i tvåvåningshus.
Tvåvåningshusen innehåller 19 lägenheter och grovtvättstuga. Byggnaderna har trapphus med dagsljus från två håll, entréer med hiss från både gata och gård. Badrummen har plats för tvättmaskin och lägenheterna har utblick åt två håll. Stora balkonger med kvällssol mot en lummig gård med småstadskänsla. Gårdarna avgränsas av plank och uthus med lägenhetsförråd/garage.

16 bostadsrättlägenheter i fyravåningshus.
Mot det centrala parkområdet finns två fyravåningshus. Trapphusen har dagsljus från två håll med entréer från både gata och gård. En stor hiss går hela vägen upp till lägenhetsförråden på vinden. Planlösningen är öppen och badrummen har plats för tvättmaskin. Från de stora balkongerna i västerläge har man utsikt över parken, kanalen och Gavleån in mot centrum.